Nieuwe norm voor kabels

De CPR (Construction Product Regulation) is een Europese norm die eisen stelt aan de eigenschappen en prestaties van bouwproducten, dit geldt ook voor de toegepaste kabel in woningen en bouwwerken.
Vanaf 1 juli 2017 mogen alleen kabels worden toegepast waarvan de eigenschappen en prestaties vastgelegd zijn.

De activiteiten die in een gebouw worden uitgevoerd hebben invloed op de gestelde eisen. Voor kantoorgebouwen, kinderopvang of hotels gelden verschillende brandrisicoklassen.
De brandrisicoklassen worden als volgt ingedeeld:

  • Laag
  • Middelgroot
  • Groot
  • Zeer groot

Aan al deze klassen hangen verschillende materiaaleisen, dit is dus van groot belang voor alleĀ  toe te passen bekabeling. Dit geldt niet alleen voor de E-installatie, maar ook voor data bekabeling, glasvezel, beveiligingskabel enzovoort.

In de CPR worden onder andere eisen vastgelegd op het gebied van:

  • Rookontwikkeling
  • Brandvoortplanting en warmteafgifte(brandbijdrage)
  • Corrosiviteit / zuurgraad
  • Brandende vallende deeltjes

In onderstaande video van Draka wordt e.e.a. nader toegelicht.

 

Terug naar overzicht

Geplaatst op 24 mei 2017